Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Energia i Środowisko

Komitet ds. Klimatu - Polska Strategia Wodorowa - projekt nowelizacji Prawa Energetycznego

ZOOM,

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych.

Passé

L'événement est terminé.

Spotkanie, dotyczące zmian względem Prawa Energetycznego, zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu ds. Klimatu, dotyczące zmian względem Prawa Energetycznego, zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jednym z celów Polskiej Strategii Wodorowej jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego umożliwiającego rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. 21 października na stronie RCL opublikowany został projekt nowelizacji w Prawa energetycznego (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365500). Projektowane przepisy mają stanowić podstawy funkcjonowania rynku wodoru w Polsce.

Zakładają one m.in.:

  • wprowadzenie siatki pojęć w Prawie energetycznym koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce,
  • uregulowanie zasad koncesjonowania działalności związanej z wodorem,
  • zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemu dedykowanego dla wodoru - sieci wodorowe,
  • wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych,
  • uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru,
  • propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego.

Celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska CCIFP w zakresie ewentualnych uwag do projektu ustawy, które można zgłaszać do 11 listopada br. Szczegóły projektu nowelizacji omówi Łukasz Petelski z kancelarii Osborne Clarke.

Spotkanie będzie miało miejsce na ZOOM.


Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. 

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych. 

Regulamin komitetów dostępny jest: TUTAJ

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!