Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Energia i Środowisko

Komitet ds. Klimatu: Obliczanie śladu węglowego w ramach Zakresu 3

Siedziba CCIFP lub ZOOM, Nowogrodzka Square, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Obliczanie śladu węglowego w ramach Zakresu 3

Zgodnie z najpowszechniej stosowanym międzynarodowym standardem obliczania śladu węglowego organizacji, Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), obliczeń dokonuje się w podziale na trzy obszary zwane „zakresami”. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplanianych pochodzące z posiadanych lub kontrolowanych przez przedsiębiorstwo źródeł, natomiast zakres 2 to pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ciepła czy chłodu zużywanych przez firmę raportującą. A co z zakresem 3?

Na emisje zakresu 3 składają się wszystkie emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Zakres ten obejmuje zatem emisje pochodzące ze źródeł, które nie są własnością organizacji ani nie są przez nią kontrolowane, ale powstają w związku z jej działalnością. Zgodnie z GHG Protocol zakres 3 dzieli się na 15 kategorii obejmujących m.in. zakupione surowce i usługi, dobra kapitałowe, usługi transportowe, zagospodarowanie odpadów, podróże służbowe czy dojazdy pracowników do pracy, a także – przetwarzanie i użytkowanie sprzedanych produktów wraz z postępowaniem po ich zużyciu.

Rosnąca liczba badań wskazuje, że emisje z zakresu 3 mogą mieć wielokrotnie większy wpływ na środowisko niż emisje z zakresu 1 i 2. Na przykład, w przypadku producenta samochodów, zakresy 1 i 2 stanowią zazwyczaj tylko ok. 5% całkowitych emisji. Zakres 3, czyli emisje związane głównie ze stosowaniem materiałów produkcyjnych i emisje z użytkowania gotowych już pojazów, stanowi zatem aż 95%. Podobnie kształtują się także wyniki w przypdaku branży spożywczej czy odzieżowej. Różnica ta jest jeszcze bardziej widoczna w instytucjach finansowych, gdzie prawie wszystkie emisje pochodzą z łańcucha wartości.

Nie jest więc zaskoczeniem, że coraz więcej odpowiedzialnie działających przedsiębiorstw, decyduje się na ujawnianie informacji o emisjach z zakresu 3.

Jakie wyzwania czekają na organizacje, które zdecydują się obliczyć swoje emisje w całym łańcuchu wartości? Czy przedsiębiorstwa będą musiały obliczać ślad węglowy we wszystkich 3 zakresach? I w końcu, jakie możliwości i szanse związane są z przeliczeniem śladu węglowego w zakresie 3? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania.

Na spotkaniu, eksperci z Bureau Veritas oraz Diaphane pokażą sposób prowadzenia wyliczen oraz działania i korzyści płynące ze stosowania narzędzia Diaphane przy obliczaniu śladu węglowego w Zakresie 3.


Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: TUTAJ

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!