Komitet ds. Energetyki i Środowiska - ustawa o charakterystyce energetycznej budynków


Siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy na kolejny Komitet ds. Energetyki i Środowiska, którego tematem będzie przedstawienie i omówienie skutków dla przedsiębiorców wejścia w życie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

 

>

Celem przedmiotowej ustawy jest przede wszystkim promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz stymulowanie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Przewidziane w projekcie ustawy rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji ma skutkować upowszechnieniem informacji, o jakości energetycznej budynków i ich części oraz o potencjalnych kosztach użytkowania. Zastosowane w projekcie ustawy rozwi?zania będ? mieć rzeczywisty wpływ na sytuację wielu podmiotów, nie tylko tych, które funkcjonuj? na rynku budowlanym, gdyż nakładaj? na nie liczne obowi?zki.

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków to:
•       promocja budownictwa ofensywnego energetycznego,
•       stymulowanie poprawy charakterystyki energetycznej budynków,
•       upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i kosztach ich uzyskania,
•       świadome kształtowanie profili energetycznych budynków,
•       stymulacja działań modernizacyjnych,
•       kształtowanie systemu wsparcia efektywności energetycznej.

Zważywszy zatem na zakres ustawy, będzie ona miała wpływ na działalność wielu podmiotów i sektorów gospodarki. Aktywny zatem udział przy ustalaniu wspólnego kształtu ustawy leży w interesie wielu członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Poniżej znajd? Państwo alert odnośnie Komitetu:
Alert >>>  

Spotkanie będzie prowadzone i moderowane przez Pana Roberta Jędrzejczyka, Partnera w Kancelarii Gide (Gide Loyrette Nouel).

Komitet ds. Energetyki i Środowiska odbędzie się w dniu 5 czerwca w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8.

Spotkanie jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona.

Spotkanie przeznaczone jest dla firm stowarzyszonych w CCIFP, których działalność jest zwi?zan? z tematami poruszanymi podczas tego Komitetu.   

Kontakt: Joanna Jaroch - Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl ; tel : +48 22 696 75 83.

 

Mapa dojazdu

Dokumentacja

ALERT.pdf (PDF • 75 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!