Komitet CSR


siedziba CCIFP, ul. Widok 8

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pod koniec marca Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentuje najnowszą edycję raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce – dobre praktyki 2018. Na naszym najbliższym spotkaniu Komitetu CSR będziemy mogli bliżej przyjrzeć się raportowi i zobaczyć, w których obszarach firmy są najbardziej aktywne. 

 

>

Marzena Strzelczak,Dyrektorka Generalna FOB, opowie o Celach Zrównoważonego Rozwoju i ich realizacji przez firmy. Na podstawie najnowszego raportu, a także poprzednich edycji, pokażemy, jakie s? trendy w realizacji celów, które z nich s? najczęściej wypełniane przez firmy, a także jakie s? perspektywy na kolejne lata.

W drugiej części spotkania gościć będziemy Pani?  Magdalenę Ambroch, zastępcę dyrektora Departamentu Opracowań Statystycznych GUS, która pokaże Krajow? Platformę Raportuj?c? – SDG - narzędzie pozwalaj?ce na analizę i monitoring realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Spotkanie będzie również okazj? do wymiany doświadczeń i porozmawiania o potrzebach biznesu i wskaźnikach, które mog? być wprowadzone do platformy GUS, by lepiej pomagały firmom w realizacji celów. Na koniec zaprezentujemy kilka dobrych praktyk firm w obszarach, które w najbliższym czasie stan? się kluczowe dla biznesu w Polsce.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych w CCIFP. Liczba miejsc jest ograniczona.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!