Komitet CSR - Kto jest interesariuszem dla mojej firmy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Sukces każdego działania tkwi w odpowiednio zdefiniowanej grupie docelowej. Jest to kluczowy element również w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Przygotowanie mapy interesariuszy, uwzględniającej wszystkie aspekty naszej działalności i cele strategiczne, to podstawa prowadzenia skutecznej polityki CSR w firmie.

 

>

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się 22 marca 2016, w godzinach 9:30 - 11:30, w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8, w Warszawie.

W jego trakcie eksperci z firmy PwC odpowiedz? na pytanie kim s? interesariusze, jak należy ich określać, a także jak skutecznie prowadzić z nimi dialog, by na jego podstawie planować adekwatne działania w zakresie CSR.

W drugiej części spotkania, przedstawiciele firm Lyreco i Orange Polska opowiedz? jak w praktyce wygl?da budowanie mapy interesariuszy, dobieranie narzędzi i form dialogu. Na zakończenie zaprosimy wszystkich uczestników do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 marca, poprzez formularz na stronie. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji: Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, tel. 22 690 68 95.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!