Komitet Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Komitet CSR - Kryzys klimatyczny - nowe oczekiwania wobec biznesu

ON-LINE,

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : bezpłatne

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na najbliższy Komitet CSR w formule on-line, w którego trakcie rozmawiać będziemy o działaniach biznesu w obliczu kryzysu klimatycznego.

Temat kryzysu klimatycznego nabiera coraz większego rozgłosu i jest wysoce prawdopodobne, że ten stan się utrzyma przynajmniej do lat 50 XXI wieku, kiedy jako świat powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną. Jakie są możliwości aby ta wizja się zrealizowała?

Na najbliższym Komitecie CSR eksperci Bureau Veritas Polska przedstawią trendy dotyczące klimatu w biznesie m.in. wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie raportowania kwestii klimatycznych, wykazywania wpływu przedsiębiorstw na klimat i wpływu zmian klimatycznych na prowadzenie biznesu. Przedstawimy też wyniki drugiego Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas.  Przedstawimy również proponowane, nowe regulacje prawne dotyczące kwestii klimatycznych. Jaki będzie ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, a jaki na duże spółki?

Eksperci z firmy Little Greenfinity omówią natomiast propozycje, które w czerwcu 2020 roku zostały przedstawione we Francji przez Obywatelski Konwent Klimatyczny i dotyczą sposobów walki ze zmianami klimatu. Prace Konwentu zostały zainicjowane przez Prezydenta Emmanuela Macrona, a blisko 150 rekomendacji zostanie przekazanych do dalszych prac legislacyjnych.

W drugiej części Komitetu reprezentant Carrefour Polska opowie o swoich dotychczasowych doświadczeniach w obszarze klimatu, planach i strategiach na przyszłość oraz praktycznych działaniach, które pozwalają redukować emisje gazów cieplarnianych w bezpośredniej działalności, a także w łańcuchu wartości.

Partnerzy merytoryczni

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!