Komitet Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Komitet CSR - Kryzys klimatyczny - nowe oczekiwania wobec biznesu

Siedziba CCIFP
Al. Jerozolimskie 93, Warszawa
02-001
Warszawa

Język : polski

Zapisy zbierane są do :
Środa 4 Marzec 2020 - 16H30

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Temat kryzysu klimatycznego nabiera coraz większego rozgłosu i jest wysoce prawdopodobne, że ten stan się utrzyma przynajmniej do lat 50 XXI wieku, kiedy jako świat powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną. Jakie są możliwości aby ta wizja się zrealizowała?

 

Na najbliższym Komitecie CSR eksperci Bureau Veritas Polska przedstawią trendy dotyczące klimatu w biznesie m.in. wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie raportowania kwestii klimatycznych, wykazywania wpływu przedsiębiorstw na klimat i wpływu zmian klimatycznych na prowadzenie biznesu. Przedstawimy też wyniki pierwszego Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, przeprowadzonego w roku 2019 przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas.  Przedstawimy również proponowane, nowe regulacje prawne dotyczące kwestii klimatycznych. Jaki będzie ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, a jaki na duże spółki?

W drugiej części Komitetu reprezentant Carrefour Polska opowie o swoich dotychczasowych doświadczeniach w obszarze klimatu, planach i strategiach na przyszłość oraz praktycznych działaniach, które pozwalają redukować emisje gazów cieplarnianych w bezpośredniej działalności, a także w łańcuchu wartości.

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin