Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Akcjonariat pracowniczy

Komitet Akcjonariatu Pracowniczego - spotkanie izb bilateralnych

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego poświęcone wyzwaniom firm w prowadzeniu programu akcjonariatu oraz planom komitetu w 2023r

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego, które będzie poświęcone wyzwaniom firm w prowadzeniu programów akcjonariatu oraz planom działań Komitetu w 2023 r. 

Temat akcjonariatu pracowniczego od 10 lat jest poruszany w ramach prac Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Od dawna postulujemy jego prawne uregulowanie, gdyż jest to warunek konieczny, aby akcjonariat mógł się w Polsce rozwijać. Zapowiedzi Premiera Morawieckiego dotyczące wsparcia tego mechanizmu dały nadzieję na szybki rozwój akcjonariatu w Polsce. Jednak w 2021 roku zostały wybrane PPK, jako program zachęcający Polaków do oszczędzania na emeryturę i dzisiaj program ten jest osadzony w polskiej gospodarce. Tym niemniej po dwóch latach funkcjonowania PPK widzimy przestrzeń, aby ponownie powrócić do dialogu z organami centralnymi.

Chcielibyśmy zachęcić organy do rozważenia wprowadzenia odpowiednich regulacji, które umożliwią szersze wprowadzenie programów akcjonariatu w Polsce, jako platformy gromadzenia kapitału przez pracowników na przyszłość. Ważną kwestią dla nas jest ujednolicenie praktyki stosowania przez organy obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza przepisów prawa podatkowego) z uwzględnieniem korzystnego dla pracowników orzecznictwa sądów administracyjnych oraz pilnego wprowadzenia zmian w istniejących regulacjach prawnych, mające na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych, jak również niepotrzebnych barier o charakterze regulacyjnym i fiskalnym.

Ponieważ programy akcjonariatu są również stosowane w krajach takich jak: Niemcy, Szwajcaria, USA, Wielka Bretania, a co za tym idzie, przez oddziały tych firmy w Polsce do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli innych izb bilateralnych. Naszym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz zaprezentowanie zmian w prawie. Wierzymy, że proste i przejrzyste regulacje, korzystne dla pracowników, to podstawa długofalowego rozwoju akcjonariatu pracowniczego w Polsce.

Spotkanie będzie moderował r. pr. Sławomir Łuczak z Kancelarii SK & S, wiceprzewodniczący Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego. 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!