Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Akcjonariat pracowniczy

Komitet Akcjonariatu Pracowniczego - aktualny stan prawny, podatkowy i regulacyjny programów akcjonariatu pracowniczego w Polsce

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich firm członkowskich realizujących program akcjonariatu lub rozważających jego wprowadzenie.

Ograniczona liczba miejsc dla firm doradczych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie stacjonarne. Możliwy udział online dla firm spoza Warszawy.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego na temat wyzwań firm w prowadzeniu programu akcjonariatu oraz planów komitetu w 2024 roku

Temat akcjonariatu pracowniczego od 10 lat jest poruszany w ramach prac Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Od dawna postulujemy o jego prawne uregulowanie, gdyż jest to warunek konieczny, aby akcjonariat mógł się w Polsce rozwijać. 

Celem dotychczasowych prac komitetu było zachęcenie organów, by rozważyły wdrożenie odpowiednich regulacji, które umożliwią szersze wprowadzenie programów akcjonariatu w Polsce, jako platformy gromadzenia kapitału przez pracowników na przyszłość. Ważną kwestią podnoszoną wielokrotnie była potrzeba ujednolicenia praktyki stosowania przez organy obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza przepisów prawa podatkowego) z uwzględnieniem korzystnego dla pracowników orzecznictwa sądów administracyjnych oraz pilnego wprowadzenia zmian w istniejących regulacjach prawnych, mające na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych, jak również niepotrzebnych barier o charakterze regulacyjnym i fiskalnym.

Podczas spotkania chcielibyśmy podsumować zmiany oraz aktualny stan prawny, podatkowy i regulacyjny programów akcjonariatu pracowniczego w Polsce. Naszym celem będzie również opracowanie strategii działań Komitetu w bieżącym roku.

Spotkanie poprowadzi r. pr. Sławomir Łuczak z Kancelarii SK & S, wiceprzewodniczący Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego. 


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!