Kolacja z JE Panem François Barry Delongchamps, Ambasadorem Francji w Polsce

Cena :
250 PLN / osoby - firmy stowarzyszone
450 PLN/osoby -firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W imieniu  Zarz?du CCIFP zapraszamy na uroczyst? kolację powitaln? na cześć

JE Pana François Barry Delongchamps, Ambasadora Francji.

Spotkanie odbędzie się we  czwartek 13 grudnia 2007 od godz. 18.30 w hotelu Sofitel-Victoria w restauracji „Canaletto”,  ul. Królewska 11, Warszawa,

Koszt uczestnictwa dla firm stowarzyszonych to 250 PLN + VAT, dla firm niestowarzyszonych  450 PLN + VAT.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez odesłanie zał?czonego formularza przed 07.12.2007.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!