Kolacja-debata z Andrzejem Panasiukiem i Z. Rynasiewiczem

Cena :
200 PLN + VAT dla firm stowarzyszonych w CCIFP; 300 PLN + VAT dla firm niestowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

CCIFP zaprasza na spotkanie "Perspektywy dla Polski"

Gośćmi honorowymi kolacji-debaty w dniu 8 kwietnia 2008 będ?:

ANDRZEJ PANASIUK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Autor licznych publikacji naukowych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, ekspert grupy roboczej ds. miedzynarodowego prawa handlowego przy ONZ.

Zbigniew RYNASIEWICZ
Przewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury, Poseł PO.

Tematem spotkania będzie rozwój infrastruktury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii PPP.

Zapisy na spotkanie wył?cznie na podstawie zał?czonego formularza.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!