Kogo jesienią będą szukać rekruterzy? Poznaj plany zatrudnienia polskich pracodawców na okres październik-grudzień


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub HR

 

>

Celem spotkania jest przedstawienie planów rekrutacyjnych polskich pracodawców na najbliższy kwartał. Podczas spotkanie zostan? zaprezentowane wyniki najnowszego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.   To kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji pracodawców zwi?zanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie przeprowadzane jest od ponad 55 lat i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla Polski publikowany jest od II kwartału 2008 r. W Polsce badanie prowadzone jest na reprezentatywnej próbie 752 pracodawców. Każdy uczestnik badania odpowiedział na pytanie dotycz?ce zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy (w jego oddziale) w ci?gu trzech miesięcy, do końca września 2018 r., w porównaniu do obecnego kwartału? Dane zostan? zaprezentowane w podziale na 6 regionów Polski oraz 10 sektorów rynku.

Program :

  1. Opowiemy o tym, jak wygl?daj? plany rekrutacyjne polskich pracodawców w bież?cym kwartale.
  2. Przedstawimy dane dla 10 sektorów rynku i 6 regionów Polski z naciskiem na te, w których spodziewany jest największy wzrost zatrudnienia.
  3. Porozmawiamy o tym, z czego wynikaj? poszczególne prognozy zatrudnienia, co oznaczaj? dla przedstawicieli biznesu, a co dla osób poszukuj?cych zatrudnienia
  4. Poruszymy temat niedoboru talentów w Polsce, ponieważ branże, które już od kilku kwartałów deklaruj? największe wzrosty zatrudnienia to jednocześnie te sektory, których najbardziej dotyka niedobór talentów w Polsce
  5. Zastanowimy się nad tym jak polskie firmy mog? sobie radzić z niedoborem talentów, w świetle zwiększonego zapotrzebowania na pracowników. Jakie działania już teraz mog? podejmować, by przeciwdziałać problemom zwi?zanym z rekrutowaniem nowych pracowników

Spotkanie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityki personalnej w firmach. Dedukujemy je managerom i kierownikom działów HR. Informacje przekazane podczas spotkania będ? cennym źródłem informacji dla przedstawicieli działów personalnych firm maj?cych rozproszon? strukturę, działaj?cych regionalnie a także przedstawicieli sektorów rynku: produkcja przemysłowa, transport, logistyka, budownictwo, handel, HoReCa, usługi dla biznesu.

Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z   góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Luiza Luranc - Dyrektor sprzedaży w agencji zatrudnienia Manpower

Luiza Luranc – ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower. Z firm? zwi?zana od 10 lat, obecnie zajmuje stanowisko dyrektora sprzedaży z odpowiedzialności? za sprzedaż i rozwój usług Manpower w całej Polsce. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie, głównie w branży HR, gdzie zarz?dzała strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi. Od wielu lat współpracuje z klientami doradzaj?c w zakresie polityki personalnej i zarz?dzani talentami w organizacji

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!