KLUB PR: Prawo prasowe

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dyskutować będziemy o tym, co często utrudnia PRowcom pracę, a więc prawnych regulacjach działalności dziennikarskiej.
  
Jak szeroki jest obowi?zek informowania przez podmioty należ?ce nie tylko do sektora publicznego ale i prywatnego?
Na jakie okoliczności można się powołac chc?c odmówić udzielenia informacji tak aby jednocześnie nie naruszyć prawa?
Na czym polega naruszenie dobrego imienia czy prywatności przez media?
W jakich wypadkach możemy korzystać z autoryzacji wypowiedzi i wywiadu?
Co zrobić,   jeśli redaktor naczelny odmawia zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi?
  
To tylko niektóre z pytań, na jakie spróbujemy odpowiedzieć z pomoc? dr Marii Łoszewskiej - Ołowskiej - prawnika, wicedyrektora Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkta w zakładzie prawa prasowgo. Zakres specjalizacji: szeroko rozumiana problematyka prawa prasowego; zagadnienia z zakresu ochrony dóbr osobistych - w szczególności dobrego imienia, godności, prywatnosci i wizerunku - przede wszystkim w kontekście działalności prasowej.

  
Uprzejmie proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie zamiaru przybycia na spotkanie.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!