KLUB PR: Jak stworzyć wystąpienie publiczne?

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wywiad dla mediów i prezentacja nowej strategii podczas zebrania zespołu.
Komunikowanie się w sytuacji kryzysowej i przemówienie na otwarcie nowej siedziby firmy.

Chociaż sytuacje te wydaj? się odmienne, s? to wyst?pienia publiczne. Rz?dza się podobnymi zasadami i wymagaj? należytego przygotowania.

  - Jak dopasować słownictwo do rożnych typów odbiorcy?
  - Czy da się zapanować nad mow? ciała?
  - Jakich błędów w wyst?pieniach publicznych unikać?

Na pytania te spróbujemy odpowiedzieć wspólnie z dr Jackiem Wasilewskim, specjalist? komunikacji społecznej, z Zakładu Retoryki Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uprzejmie proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie zamiaru przybycia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!