Klub PPP 25 lutego

Cena :
Spotkanie bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza na spotkanieKlubu PPP, które odbędzie się we czwartek, 25 lutego 2010 w godz. 9.00-11.00 w siedzibie CCIFP, ul Mokotowska 19.

Klub odbędzie się w formie grupy roboczej. Celem jest stworzenie spotkania konsultacyjnego z Urzędem Zamówień Publicznych aby przedstawić najistonejsze zmiany w prawie zamówień publicznych oraz wymienić doświadczenia w tej dziedzinie.

•           ustaw? z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) – tzw. „mała” nowelizacja

oraz

•           ustaw? z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) – tzw. „duża” nowelizacja.

Prezentacja dotyczyłaby głównie zmian w zakresie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów potwierdzaj?cych spełnienie warunki udziału w postępowaniu, a także zmian w zakresie środków ochrony prawnej.

Spotkanie będzie prowadzone przez Pani? Izabel? Rzepkowsk?, Doktorem nauk prawnych, Radcem Generalnym wDepartamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych.

Spotkanie jest bezpłatne dla firm stowarzyszonych i odbędzie się w języku polskim. Istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na język francuskim w cenie 500 PLN. Ta kwota zostanie rozdzielona pomiędzy słuchaczami w zależności od ilości chętnych.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!