Klub Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Alternatywne źródła finansowania działalności


Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Klubu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tym razem porozmawiamy na temat możliwości pozyskania kapitału a dokładniej o "Obligacjach jako formie pozyskania kapitału przezprzedsiębiorstwa".

W zwi?zku z tym gośćmi tego spotkania będ? specjaliści ze spółki MTS-CeTO S.A., Pani Katarzyna Goebel, Dyrektor, Dział Sprzedaży MTS-CeTO S.A oraz Pani Aneta Wolska, Główny Specjalista, Dział Sprzedaży MTS-CeTO S.A. MTS-CeTO S.A. jest spółk? specjalizuj?c? się w prowadzeniu rynków obrotu instrumentami dłużnymi. Spółka organizuje dwa rynki - Rynek Papierów Wartościowych CeTO oraz MTS Poland.

Jeśli chc? Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat spółki MTS-CeTO S.A. zapraszam na: http://www.mts-ceto.pl/opencms/opencms/cms/pl/ceto/index.html

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!