Klub Kobiecego Biznesu - Kobieta, wartość organizacji


siedziba Leroy Merlin, ul. Targowa 72

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas najbliższego spotkania Klubu Kobiecego Biznesu,które odbędzie się w Siedzibie Leroy Merlin, ul. Targowa 72, porozmawiamy o roli kobiety w organizacji, czyli o jej atutach i mocnych stronach.

 

>

Przed nami Nowy Rok, wraz z nim proponujemy pierwsze w 2014, wyj?tkowo inspiruj?ce spotkanie, z wielkim liderem, wielkiej organizacji, który od lat, z dużymi sukcesami, współpracuje z kobietami biznesu.

Gościem specjalnym CCIFP i Haliny Piaseckiej (Piasecka&Żylewicz Selective Training) będzie Christophe Dubus,Dyrektor Zarz?dzaj?cy Leroy Merlin, rozwijaj?cy Leroy Merlin w Polsce od 12 lat (45 sklepów, 8000 osób), wiceprezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezes i Założyciel Klubu Dyrektorów "Entreprises Vivantes et Humaines" (EVH) w Polsce.

Porozmawiamy o tym, jakie s? największe atuty zwi?zane z zatrudnianiem kobiet w organizacjach i dlaczego wartości? dodan? w korporacjach s? zespoły mieszane. Przyjrzymy się także temu, jakie cechy typowo kobiece s? cenione w zarz?dzaniu zespołami i dlaczego, z punktu widzenia osoby stoj?cej na czele wielkiej organizacji, warto kultywować zarówno punkty wspólne jak i odmienności pojawiaj?ce się we współpracy kobiet i mężczyzn na polu zawodowym.

Po rozmowie jak zawsze zapraszamy na networking, wszystko w nieformalnej atmosferze, przy kieliszku wina.

Prelegenci:

Halina Piasecka, Piasecka&Żylewicz Selective TrainingChristophe Dubus, Leroy Merlin Polska

Zapraszamy!

Wydarzenie bezpłatne. Z uwagi na ograniczon? liczbę miejsc, od osób, które potwierdz? swoj? obecność, ale nie wezm? udziału i nie odwołaj? go na co najmniej dwa dni przed wydarzeniem (do 17.01 wł?cznie), pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 pln + VAT.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!