Klub HR - Wyzwania stojące przed rynkiem usług zewnętrznych HR


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W ramach spotkań Klubu Dyrektorów HR zapraszamy Państwa na spotkanie z Corinne Ripoche,  międzynarodowym doradc? firm francuskich, która pracuje w Adecco. Celem spotaknia będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w usługach zewnętrznych HR oraz przyczynami dla których firmy coraz częściej decyduj? się na tę formę usług. Wszystko to w warunkach rosn?cej konkurencji na rynku, konieczności zwiększania wydajności pracy oraz redukcji kosztów własnych przedsiębiorstwa.  

Podczes prezentacji pt: "Wyzwania stoj?ce przed rynkiem usług zewnętrznych HR", zaprezentowanych zostanie "pięć prawd, rz?dz?cych rynkiem outsourcingu HR", a ponadto:
•  Dlaczego warto dzielić usługi HR na wykonywane wewnętrznie i zewnętrznie.
•  Przyczyny dla których wewnętrzny outsourcing HR zawodzi.
•  Wady i zalety usług HR kupowanych zewnętrznie.
•  Wizja biznesu przyszłości w zakresie zarz?dzania kapitałem ludzkim.

Adecco, światowy lider usług zwi?zanych z zasobami ludzkimi i rekrutacj?, każdego dnia zatrudnia blisko 700 000 pracowników czasowych, dzięki sieci 6600 agencji znajduj?cych się w 75 krajach i terytoriach na całym świecie.
Corinne Ripoche jest    międzynarodowym doradc? firm francuskich. Jej zadaniem jest zastosowanie właściwych rozwi?zań przystosowanych do poszczególnych państw, gwarantuj?c jednorodność jakości usługi.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!