Klub HR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rola mediów społecznościowych w zarz?dzaniu firm?

Świat pracy zmienia się cały czas. Ważnym elementem działań osób zarz?dzaj?cych firm? jest śledzenie trendów pojawiaj?cych się na rynku pracy i dobieranie narzędzi buduj?cych kulturę organizacyjn? tak, aby firma mogła iść z duchem czasu.

Celem spotkania jest przedstawienie jednego z nowszych trendów – portali społecznościowych – i możliwości, jakie daje świadome wykorzystywanie portali społecznościowych. Zwrócimy uwagę nie tylko na kwestie miękkie, zwi?zane z polityk? personaln?, ale także na przełożenie działań w sieci na wyniki biznesowe. Punktem wyjścia do dyskusji będzie odniesienie się do wyników ostatniego badania Manpower Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców.

Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z kwestiami prawnymi reguluj?cymi zasady korzystania z portali społecznościowych przez pracowników. Spotkanie kierowane jest do dyrektorów zarz?dzaj?cych, dyrektorów HR oraz innych osób decyduj?cych o kierunku, w którym dana firma chce iść.

DATA :           Wtorek, 27 kwietnia 2010, godz. 16:00 - 18:00
MIEJSCE:     CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Moderatorami spotkania będ?: Hanna Więcewicz, kierownik Manpower Professional Executive i Dagmara Bałusz, kierownik ds. komunikacji Manpower
  

--------------------------------------------------------------------       

Celem spotkań Klubu HR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach personalnych w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.


Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.
  
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 kwietnia 2010.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!