Klub HR


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Idea Life Long Learning - dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

 

>

Celem spotkań Klubu HR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach personalnych w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

Wykorzystanie internetowej drogi komunikacji z uczestnikami w szkoleniach i badaniach typu on-line umożliwia zainteresowanym dostęp do kursów i ankiet z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Nowoczesne platformy internetowe oferuj? metody podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania zainteresowań za pośrednictwem narzędzi ICT, które w swojej funkcjonalności oferuj? e-szkolenia oraz e-badania. Narzędzia te, pozwalaj? ich użytkownikom, na zdobywanie b?dź rozszerzanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarz?dzania, negocjacji, technik prezentacji i sprzedaży, itp.

DATA: wtorek, 24 stycznia 2012, godz. 16:00 – 18:00MIEJSCE: CCIFP, ul. Widok 8, WarszawaW trakcie spotkania poruszymy następuj?ce kwestie:

  • Jakie s? światowe trendy w rozwoju e-learningu?
  • Czy elektroniczny outsourcing procesów HR jest niezbędny?
  • W jaki sposób działy HR mog? usprawnić przeprowadzane przez nie projekty przy wykorzystaniu platformy internetowej?
  • Jakimi możliwościami dysponujemy w kontekście wykorzystywania e-lerningu do uatrakcyjniania szkoleń stacjonarnych?

Spotkanie poprowadzi Aleksandra Królak, specjalista z obszaru Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi z dziesięcioletnim doświadczeniem i jednocześnie Pełnomocnik Systemu Zarz?dzania Jakości? ISO 9001:2008. Kierownik projektów rekrutacyjnych, koordynator wielu projektów doradczych z obszaru: badania kompetencji, opisów stanowisk pracy, badania satysfakcji pracowników, systemów ocen pracowniczych, a także identyfikacji i opisu procesów personalnych, projektowania wskaźników efektywności Kapitału Ludzkiego zgodnie ze standardami normy ISO 9001.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 stycznia 2012 na adres joanna.jaroch@ccifp.pl

Partner merytoryczny:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!