Klub Dyrektorów Finansowych

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Tematem spotkania będzie porównanie organizacji finansowych (schemat organizacyjny, ilość pracowników, podział obowi?zków).

Prosimy o potwierdzenie obecności.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!