Klub dyrektorów finansowo-administracyjnych

CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyrektorów finansowo-administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

>

Praktyczne aspekty polskiego prawa pracy

 

Celem spotkania jest przedstawienie najistotniejszych kwestii zwi?zanych z prawem pracy z punktu widzenia dyrektora finansowego i administracyjnego w przedsiębiorstwie. W sposób syntetyczny omówione zostan? ryzyka zwi?zane z kontrol? organów państwowych oraz kwestie newralgiczne powstaj?ce na linii pracodawca-pracownik.

 

DATA:                            pi?tek, 26 marca 2010, godz. 8:30 – 10:00

MIEJSCE:                  CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

 

Omówione zostan?  :

 ?                 zmiany w prawie pracy obowi?zuj?ce od 2010 r.

 ?                 główne typy umów o pracę oraz zasady ich rozwi?zywania

 ?                 umowy o zakazie konkurencji na linii pracodawca – pracownik i problemy z ich interpretacj?

 ?                 kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, konsekwencje i możliwe sankcje

 ?                 rodzaje umów cywilnoprawnych stosowanych przez  pracodawców, np. umowa zlecenie - omówienie głównych ryzyk  i korzyści z nimi zwi?zanych

 

Spotkanie w języku angielskim poprowadz? prawnicy z kancelarii Salans:

Pirozuan Parvine, Paweł Krzykowski oraz Adam Brzeziński

http://www.salans.com
  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 marca 2010.

Zapraszamy do dyskusji!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? często kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!