Klub Dyrektorów 7


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.

 

>

Spotkanie ma na celu dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami tak, by znaleźć rozwi?zania na bież?ce sytuacje zawodowe uczestników.

Spotkanie przeznaczone jest dla Dyrektorów różnych działów z różnych firm i z różnych branż. Poł?czenie takie pozwoli uzyskać synergię wiedzy i doświadczeń z różnych obszarów.

Spotkanie będzie prowadzone metod? Master Mind.

Metoda Master Mind to swoistego rodzaju kreatywna burza mózgów, której zadaniem jest znalezienie optymalnego rozwi?zania jakiegoś problemu lub sposobu na wdrożenie nowego projektu.

Charakterystyczne korzyści z pracy metod? Master Mind :

  • zewnętrzne spojrzenie na Twój biznes
  • źródło nowych pomysłów i świeżych perspektyw
  • stymulacja własnego rozwoju i motywacja do działania czyli szybsze osi?ganie celów
  • współpraca w grupie, słuchanie i wspólne rozwijanie pomysłów
  • skrócenie procesu poznawania – wszyscy uczestnicy ucz? się od siebie nawzajem i korzystaj? z wygenerowanych pomysłów i rozwi?zań

Oprócz znalezienia rozwi?zania na bież?ce zawodowe w?tpliwości uczestników, korzyści? dodatkow? wynikaj?c? z naszego założenia, żeby na sali spotkali się Dyrektorowie różnych działów, będzie również poznanie specyfiki zarz?dzania różnymi działami na bezpiecznym poza firmowym gruncie.

Standardowo spotkania prowadzone s? wg zasady, że każdy uczestnik ma kilka minut na zaprezentowanie swojego wyzwania czy problemu a następnie każdy uczestnik grupy głosuje na 1 temat (nie może głosować na swój). Wybrany większości? głosów temat jest dogłębnie omawiany w celu znalezienia najlepszych rozwi?zań i autor tematu powinien na koniec spotkania wyjść z opracowanym rozwi?zaniem i planem wdrożenia.

Ze względu na aktywny charakter spotkania, grupa powinna liczyć nie więcej niż 12 osób.

W grupie obowi?zuje zasada poufności.

Ze względu na specyficzn? formułę spotkań (metoda Master Mind) oraz mocno ograniczon? liczbę uczestników jesteśmy zmuszeni wprowadzić pewne zastrzeżenia w zapisach:

  • Spotkanie przeznaczone jest dla Dyrektorów różnych działów z dużych struktur oraz Dyrektorów Generalnych z dużych, średnich i małych firm,
  • Przyjmujemy tylko po 1 osobie z danej firmy na dane spotkanie,
  • Dana osoba może wzi?ć udział w spotkaniu Klubu Dyrektorów tylko raz w danym półroczu,
  • Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do firmy moderatora spotkania (chyba że moderator zdecyduje inaczej)

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Bożena Roczniak - Prezes Zarz?du HR Development Sp. z o.o., Senior Konsultant od ponad 13 lat. Doktor nauk medycznych. Realizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich oraz kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskich wyższego szczebla. Przeprowadziła ponad 50 sesji informacji zwrotnych – głównie dla Członków Zarz?du i Kadry Menadżerskiej Wyższego Szczebla.Licencjonowany praktyk: Insights Discovery, MBTI (Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International. Certyfikowany coach ICC.


Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!