Klub Asystentek

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

 

"Czy masz umiejętność   wyrażania siebie w kontaktach z innymi ludźmi?

 

Czy potrafisz   przedstawiać innym ludziom swoje opinie, przekonania i postawy?

 

Czy potrafisz jasno i przejrzyście argumentować, przekonywać?

 

I - co najważniejsze - czy potrafisz robić to w sposób respektuj?cy samego siebie i innych?

 

Jeśli masz ochotę sprawdzić swoje odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotycz?cych Twoich umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi

i samym sob?, przyjmij nasze zaproszenie na:

Spotkanie na temat: "ASERTYWNOŚĆ ASYSTENTKI"

 

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć, potrzeb i opinii w kontaktach z ludźmi, w sposób w pełni respektuj?cy prawa Twoje i innych ludzi.

 

 

W trakcie spotkania prowadzonego w formie interaktywnej prezentacji skoncentrujemy się na podstawowych elementach asertywnego zachowania:

 

1.           Asertywne "TAK" - kiedy mówi?c tak jesteśmy asertywne?

2.           Asertywne "NIE" wobec szefa - czy to w ogóle możliwe?

3.           Asertywna odmowa - w jaki sposób odmówić pozostaj?c w zgodzie ze sob? i innymi ludźmi.

4.           Obrona własnych granic

5.           Reagowanie na krytykę (np.: "demaskowanie aluzji", "zamglenie", "poszukiwanie krytyki").

 

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie z Paniami, stanie się pretekstem do żywej dyskusji, wymiany doświadczeń i refleksji, które przynosi codzienność zawodowa".

 

Spotkanie to poprowadzi pani Anna Górnicka, resocjalizator, certyfikowany trener Laboratorium Psychoedukacji Polskiego Instytutu Eriksonowskiego z firmy MABOR Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego.

 

Spotkanie Klubu Asystentek z udziałem  firmy MABOR Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego  odbędzie się 3 lutego 2005, o godz. 8:00, w siedzibie CCIFP, przy Placu Trzech Krzyży 18 w Warszawie.

 

Prosimy o potwierdzanie Państwa obecności na adres: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl, tel.: (22) 696 75 81.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!