Klub Asystentek


Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Każdy człowiek charakteryzuje się określonym zachowaniem i predyspozycjami, które czasami pomagaj?, ale w niektórych sytuacjach mog? być przeszkod? w d?żeniu do osi?gania wyznaczonych celów. Zachowania i predyspozycje managera/szefa mog? w istotny sposób wpływać na pracę innych i obraz całego przedsiębiorstwa.

Jeśli chc? Państwo porozmawiać szerzej na ten temat serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkanie Klubu Asystentek.

Gościem spotkania będzie Pan Tomasz Oracz, trener i manager projektów szkoleniowych z firmy DOOR POLAND.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2005 roku, o godz. 8:00, w siedzibie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, przy Placu Trzech Krzyży 18.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!