Klient Nasz Pan: polski konsument i ochrona jego praw

Cena :
Bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy Państwa na kolejne Rendez-vous biznesu, organizowane 29 września2005 przez Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce, które odbędzie się w Hotelu Le Regina, na Starym Mieście w Warszawie.

Tym razem  przyjrzymy się ewolucji polskiego konsumenta na tle zachowań jego odpowiednika z innych krajów europejskich.

Jakie nastroje towarzysz? ich decyzjom zakupowym  i jak  przekładaja się one na poziom konsumpcji?

Jak konsumenci planuj? swoje wydatki oraz jak wielu z nich woli aktualnie oszczędzać?

Jakość oferty, sympatyczny sprzedawca, estetyczne opakowanie czy cena - co skłania do wydania pieniędzy?

Jakie s? zwyczaje zakupowe polskiego konsumenta i jakim ulegaj? zmianom?

Przedstawione zostan?  także istniej?ce regulacje prawne w zakresie ochrony praw konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej ochrony posprzedażnej (gwarancja, rękojmia, niezgodność produktu z umow?...).

Jakich zachowań unikać aby zdobyć Kliena i jego lojalność?

Wśród prelegentów wyst?pi? eksperci z firm stowarzyszonych, agencji badania rynku jak również specjaliści z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na co dzień stykaj?cy się z problematyk? praw konsumenta oraz przypadkami ich łamania.

Celem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce jest wspieranie polskich i francuskich przedsiębiorców na rynku europejskim poprzez prezentowanie nowoczesnych narzędzi zarz?dzania firm?. Strategia marketingowa firmy musi uwzględniać najnowsze trendy rynkowe, ewolucję postaw i oczekiwań klienta. Od jakości informacji na ten temat uzależnione jest dopasowanie działań firmy do oczekiwań rynku.

Program :

17h30–17h40       Otwarcie konferencji

17h40-18h00       Cetelem – Prezentacja raportu   „Konsumenci Europejscy w 2005”

18h00–18h20       UOKiK – Prezentacja regulacji prawnych w zakresie ochrony praw konsumenta.
Monika Stec – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej -  niezgodność produktu z umow?, gwarancja, rękojmia.

18h20- 18h45    C.E.R.P. (Europejskie Centrum Pozyskiwania Parametrów) – przedstawienie raportu dotycz?cego   ochrony    posprzedażnej konsumenta.Sébastien Voisset Dyrektor d.s. Rozwoju

18h45-19h00         Debata

19h00-21h00         Koktajl

Spotkanie przeznaczone jest wył?cznie dla firm stowarzyszonych i ich parterów.

Bardzo prosimy o telefoniczne  potwierdzenie przybycia lub rejestracje on-line.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!