Kierunek Francja - Olsztyn Bezpłatne spotkania dla MŚP


Do potwierdzenia

Cena :
Bezpłatnie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

TERMIN: 26.10.2007 w godz. 10.00-15.00    

  

MIEJSCE WYDARZENIA:  Warmińsko-mazurski Urz?d Wojewódzki, al. Marszałka J.Piłsudskiego 7/9, sala 52  

TEMAT: Prezentacja rynku francuskiego, po której odbęd? się indywidualne spotkania z doradcami CCIFP, którzy oszacuj? możliwości współpracy Państwa firmy z partnerami francuskimi.  

  

Indywidualne spotkania dla przedsiębiorców i ocena perspektyw eksportowych przygotowywane s?  wcześniej przez ekspertów Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce na podstawie zgłoszeń.
W tym celu prosimy o kontakt z Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP : 022 696 75 80.

  

SKIEROWANE DO: przedsiębiorców małych i średnich firm pragnacych rozwin?ć swoj? działalność na rynku francuskim.

  

WARUNKI UCZESTNICTWA: spotkanie bezpłatne, potwierdzenie uczestnictwa: tel 022 696 75 80 lub e-mail ccifp(@)ccifp.pl  

 

  

HONOROWY PATRON SPOTKANIA:  Anna Szyszko, Wojewoda warmińsko-mazurski.

 

  

PARTNER WYDARZENIA: Fundacja Rozwoju Michelin, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, tel: 0-89 539 41 00, e-mail: wojciech.sobina(@)pl.michelin.com, marta.markocka(@)pl.michelin.com

PARTNER MEDIALNY: Gazeta Olsztyńska

marta.markocka(@)pl.michelin.com

PROGRAM:

10.00 - 10.10                           Powitanie Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), Alain Souillard, oraz Dyrektor         Generalny CCIFP,   Magdalena Tran-Van, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
10.10 – 10.40                           ABC eksportu   do Francji. Prezentacja rynku francuskiego : zasady swobodnego przepływu osób, mienia i kapitału w UE, ogólna sytuacja ekonomiczna, wymiana handlowa pomiędzy Francj? a Polsk?, możliwości współpracy dla firm polskich, itd. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny
10.40 – 11.00                           Prezentacja aspektów prawnych i podatkowych eksportu do Francji
11.00 – 11.40                           Jak współpracować z zagranicznym kontrahentem?
11.40 – 12.00                           Jak współpracować z partnerem francuskim? – doświadczenia firm francuskich w Polsce
12.00 – 13.00                           Koktajl
12.30 – 15.00                           Spotkania indywidualne
  
Spotkania indywidualne s? przygotowywane odpowiednio wcześniej. Firma polska zapisuj?c się na spotkanie wypełnia kwestionariusz przygotowany przez CCIFP, w którym przedstawia swoj? firmę i plany eksportowe do Francji. Podczas spotkań indywidualnych zostan? poruszone następuj?ce kwestie :
-                   Działalność firmy
-                   Doświadczenie w działalności eksportowej
-                   Projekty eksportowe
                                                     cele handlowe
                                                     czynnik ludzki
                                                     możliwości finansowe
-                   czy dany produkt ma szansę rozwoju na rynku francuskim ?
-                   perspektywy na rynku francuskim (możliwości rozwoju danego produktu na rynku francuskim, SWOT produktu /usługi, najważniejsi potencjalni partnerzy).  
-                   Możliwe uczestnictwo Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i innych partnerów w projekcie firmy.

Uczestnictwo dla firm jest bezpłatne. Formularz zapisu w zał?czniku.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!