Kartel producentów ciężarówek. Jak podmioty poszkodowane mogą dochodzić roszczeń?


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Komisja Europejska poinformowała 19 lipca 2016 r. o ukaraniu MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco oraz DAF karami pieniężnymi w ł?cznej wysokości 2 926 499 000 euro za zawi?zanie kartelu. To rekordowa kara nałożona przez Komisję Europejsk? w sprawie antymonopolowej.

Komisja ustaliła, że  producenci ciężarówek porozumieli się między sob? co do cen sprzedaży ciężarówek, jednocześnie opóźniaj?c wprowadzanie na rynek nowych technologii, które zmniejszaj? emisję spalin w ich pojazdach.

Postępowanie dotyczyło działania producentów ciężarówek w latach 1997-2011. Z ustaleń Komisji wynika, że w latach 1997 - 2004 odbyły się spotkania konkuruj?cych producentów na szczeblu wyższych menedżerów, czasami przy okazji targów i innych imprez.

Fakt nałożenia przez Komisję kar nie wyklucza dochodzenia odszkodowań przez przedsiębiorców, którzy z powodu kartelu ponieśli szkody.

Moderatorem spotkania będ?:

  • Joanna Affre,
  • Malgorzata Kozak.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16 maja 2017.

Program spotkania:

  • Omówienie decyzji Komisji Europejskiej
  • Możliwości dochodzenia roszczeń przez podmioty poszkodowane w Polsce: Roszczenia indywidualne i Roszczenia grupowe
  • Wpływ implementacji w Polsce dyrektywy ułatwiaj?cej dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji na możliwość dochodzenia roszczeń
  • Możliwość dochodzenia roszczeń przez polskie podmioty poza Polsk?.

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!