Język francuski zamówień publicznych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
450 PLN / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 600 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cele kursu  :

-                   zapoznanie się z językiem stosowanym w przepisach dotycz?cych zamówień publicznych używanym w prawie francuskim, polskim i europejskim

-                   zapoznanie się ze słownictwem stosowanym w procedurach przetargowych na różnych etapach, jak i słownictwem wynikaj?cych z nich umów podpisywanych z podmiotami publicznymi

Metodyka:

-                   wprowadzenie teoretyczne

-                   ćwiczenia leksykalne i tłumaczeniowe

-                   zwrócenie uwagi na   trudności w tłumaczeniu niektórych terminów

-                   analiza dokumentów

-                   przygotowanie obszernego glosariusza tematycznego

Kurs skierowany jest do:

-                   osób, które, w ramach wykonywanych przez siebie obowi?zków, maj?   styczność z problematyk? zamówień publicznych

-                   tłumaczy

-                   prawników zainteresowanych prawem zamówień publicznych

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!