Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Język francuski medyczny - specjalistyczny kurs językowy cz. 1

Język :
francuski

Cena : 1099 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni roboczych przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na kurs języka francuskiego medycznego. Program został podzielony na 3 cykle. Pierwszy z nich rozpocznie się już na jesieni.

Unikatowy kurs z zakresu francuskiego języka medycznego przeznaczony dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy we francuskojęzycznym środowisku. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji ustnych w zakresie typowych sytuacji komunikacyjnych oraz pogłębianie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk medycznych. Oprócz ćwiczeń poświęconych leksyce języka medycznego kurs obejmuje także ćwiczenia gramatyczne w zakresie struktur gramatycznych najczęściej używanych w komunikacji medycznej ustnej i pisemnej.

 

Część 1

Zakres tematyczny:

- wywiad z pacjentem

- badanie pacjenta

- symptomy choroby

- zalecenia udzielane pacjentowi oraz sposoby dawkowania przepisywanych leków

- rodzaje leków

- jednostki chorobowe

- rodzaje badań oraz analiza wyników badań

Materiał dydaktyczny: prezentacje teoretyczne, tabele i glosariusze pomagające w przyswojeniu słownictwa, skróty i skrótowce używane w medycynie, dokumenty autentyczne, ćwiczenia leksykalne, tłumaczeniowe, gramatyczne, ustne ćwiczenia komunikacyjne.

 

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!