Język francuski biznesowy dla początkujących A2 - kurs roczny

CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

W trakcie kursu poruszone zostan? wszystkie najważniejsze aspekty językowe i kulturowe przydatne w życiu zawodowym w kontaktach z francuskojęzycznym odbiorc?.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które osi?gnęły już poziom A1 i pragn? kontynuować przygodę z biznesowym językiem francuskim. Kurs przygotowuje również do egzaminu Certificat de francais professionnel   pierwszego stopnia organizowanego przez Francusk? Izbę Handlowo-Przemysłow?, cenionym przez pracodawców francuskich >>>

Zarys zakresu gramatycznego kursu:

- czasy: passé composé, futur simple, imparfait, passé récent

- okoliczniki czasu

- zaimki osobowe i względne

- wyrażanie ilości

- rożne rodzaje przeczeń i pytań

- zdania warunkowe

Zakres leksykalny kursu:

- proste rozmowy telefoniczne na tematy zawodowe

- słownictwo zwi?zane z prac?, karier? zawodow? oraz różnymi wydarzeniami maj?cymi miejsce w pracy

- podstawowe zwroty używane w mailach, sporz?dzanie odpowiedzi na maile

- umawianie i przekładanie spotkań

- informowanie otoczenia o napotkanych problemach (np. zdrowie, sytuacja finansowa, zawodowa)

- wyrażanie swojego zdania, udzielanie instrukcji

- informowanie o planach zawodowych

Osoby zainteresowane mog? po naszym kursie językowym zapisywać się na egzamin DFP :

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/

Cena kursu rocznego:

  • 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!