Webinar  •  COVID-19  •  Webinar Nieruchomości

Jakie są krótko i długoterminowe perspektywy rynku nieruchomości komercyjnych w Europie? Webinar po angielsku

Język :
angielski

Cena : Spotkanie bezpłatne dla reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego porozmawiamy o wpływie pandemii na rynek nieruchomości komercyjnych oraz handel.

Można było się tego spodziewać. Kryzys zdrowotny oraz kwarantanna nałożona na społeczeństwo w pierwszej połowie roku wywarły niemal natychmiastowy wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych oraz handel na całym świecie : firmy zanotowały spadek obrotów, borykały się z brakiem płynności finansowej, z zamknięciami administracyjnymi oraz mierzyły się z procedurami oferowanych przez rządy form wsparcia dla przedsiębiorstw.

Jednak życie w nowej rzeczywistości wraca do pełnej aktywności. Sprzedawcy, właściciele, konsumenci oraz ustawodawcy, mają za zadanie wypracować między sobą nowe stosunki współpracy.

Czy jesteśmy od teraz skazani na kupowanie więcej, lecz mniej jakościowo przez internet? Jakie są krótko i długoterminowe perspektywy rynku nieruchomości komercyjnych w Europie? Jak rozumieć punktowe symptomy ożywienia, czasem niejdnorodne, między poszczególnymi rynkami w Europie, we Francji czy w Polsce?

 

Fabrice Paumelle, Head of Retail na Europę Środkowo-Wschodnią w BNP Paribas real Estate, omówi wpływ obecnego kryzysu na oba sektory na rynku polskim, następnie  zarysuje perspektywę (r)ewolucji w zależnościach między handlem detalicznym a właścielami nieruchomości komercyjnych, niezbędnej do stawienia czołą sytuacji.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!