Jak zarządzać zespołami w sytuacji ciągłych zmian - metody, techniki, schematy nawykowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
650 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szkolenie dedykowane jest członkom zarz?dów i dyrektorom pionów, zainteresowanych procesami zmian, wprowadzaj?cych zmiany w swoich spółkach, firmach czy pionach lub dywizjach. Chętnie widziani: dyrektorzy HR, szefowie ds. szkoleń

Korzyści ze szkolenia: uczestnicy praktycznie, w formie warsztatowej, poznaj? mechanizmy i techniki wprowadzania zmian. Każdy będzie mógł zaplanować konkretne zmiany we własnych firmach/zespołach lub we własnym stylu pracy. Poznamy też strukturę wyzwań osobistych (Podróż Bohatera) oraz struktury mikroingerencji.

Program:

  1. Jak skutecznie zarz?dzać sob? i swoimi zespołami w czasie zmian na zmieniaj?cym się rynku - typowe postawy wobec zmian - pracowników, szefów.
  2. Radzenie sobie z własnym oporem w procesie zmiany - macierz ZGODA w procesie zmiany - właściwe techniki we właściwych etapach.
  3. Planowanie i inicjowanie zmian w swoich działaniach - wzór Beckharda, Metodologia Heidta.
  4. Techniki Spencera Johnsona w procesie zmian („Kto zabrał mój Ser?”).
  5. Jak zmieniać własne środowisko pracy - eliminacja złych nawyków.
  6. Mikroingerencje - tematyczne i 5-10-15 - daj?ce makroefekty.
  7. Metodologia Podróży Bohatera Roberta Diltsa - case study.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymaj? podręcznik Psychologia Zmiany, zawieraj?cy 150 technik managerskich.

Osoba prowadz?ca:

Marek Skała - praktyk – wspierał zmiany w wielu dużych spółkach, trener warsztatowy, autor kilku ksi?żek (w tym Psychologia Zmiany)

Partner :

Instytut Szkoleń Megalit

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!