Jak zaistnieć w świadomości studentów jako pracodawca? – Spotkanie z Uczelniami wyższymi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy firmy stowarzyszone w CCIFP na spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych: Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

 

>

Jednym z celów CCIFP jest lepsze dostosowanie zakresu działalności szkolnictwa wyższego do potrzeb współczesnego rynku.

Zapraszamy na spotkanie, którego celem jest zapoznanie przedstawicieli biznesu z możliwościami współpracy z uczelniami poprzez m.in.:

 • konsultowanie i ocenę przygotowanych przez Uczelnię programów kształcenia
 • objęcie patronatem przez pracodawcę wybranej specjalności, b?dź możliwość przygotowania nowej praktycznej specjalności
 • współpracę z Uczelni? w formie :
  • prowadzenia zajęć przez praktyków
  • sprawowania przez reprezentanta pracodawcy roli opiekuna pracy dyplomowej o tematyce skorelowanej z profilem pracodawcy
  • zorganizowania wizyty studyjnej dla studentów Uczelni w firmie pracodawcy
  • zorganizowania stażu czy praktyk
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych, projektowych i działalności popularyzatorskiej.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim firmom zainteresowanym podjęciem współpracy z uczelniami, b?dź chc?cym podzielić się swoimi uwagami i potrzebami odnoście do kształcenia wyższego.

Partnerzy wydarzenia:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!