Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w MŚP ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Co stanie się z działalnością w przypadku poważnej utraty danych? Co ryzykuję w przypadku wycieku danych osobowych z mojej firmy? Czy mój system backupu na pewno pozwoli mi odzyskać dane?

 

>

Zależność od danych cyfrowych z dnia na dzień jest coraz większa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dane s? teraz równie ważne jak i zasoby ludzkie lub finansowe. Zabezpieczanie ich jest rzecz? oczywist?, ale jak robić to skutecznie, łatwo i nie inwestuj?c dużo pieniędzy?”

Podczas naszego spotkania omówimy, jak nie ryzykować utraty danych poprzez niepoprawny wybór systemu informatycznego oraz polityki bezpieczeństwa. Przedstawimy istniej?ce rozwi?zania na rynku, oraz jak dopasować je do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Spotkanie skierowane jest zwłaszcza do właścicieli MŚP.

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Łukasz Wróblewski - Country Manager w firmie Wooxo

Odpowiedzialny za rozwój firmy Wooxo w Polsce, był specjalist? do spraw informatyki i nowych technologii w Ambasadzie Francji w Warszawie. Radził i pomagał w ustalaniu polityki bezpieczeństwa w placówce dyplomatycznej. Pracował we Francji w firmach National Instrument oraz NextiraOne, jako specjalista produktów wzmacniaj?cych bezpieczeństwo IT. Posiada dyplom z Uniwersyteckiego Instytutu Technologii w Cachan oraz z szkoły ESGCI w Paryżu.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!