Jak zabezpieczyć płynność finansową firmy?


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Skuteczny poradnik zarz?dzania należnościami.

Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie to jeden z głównych czynników warunkuj?cych jego rozwój. Właściwe decyzje podjęte w zwi?zku z inwestycjami, zobowi?zaniami, funduszami czy oszczędnościami mog? zaważyć nie tylko na sukcesie przedsiębiorstwa, ale również na jego egzystencji.

Bardzo duże zatory płatnicze w wielu branżach polskiej gospodarki oraz wzrost składanych wniosków o upadłość firm to konsekwencje spowolnienia gospodarczego. Sytuacja ta w znacznym stopniu utrudnia planowy rozwój sprzedaży w firmach.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dlaczego warto uczestniczyć?

Aby bezpiecznie przejść przez okres spowolnienia gospodarczego trzeba mieć oczy szeroko otwarte, identyfikować szanse i kontrolować ryzyko. W trakcie seminarium podpowiemy w jaki sposób identyfikować ryzyko w transakcjach handlowych oraz zapoznamy z konkretnymi narzędziami, za pomoc? których ryzyko można optymalizować.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały szkoleniowe oraz poradnik „Bezpieczny obrót gospodarczy” opracowany przez specjalistów Coface Poland, wydany nakładem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Grupa docelowa:

Seminarium skierowane jest do osób, które bior? udział w procesie przygotowania i realizacji umów i kontraktów, które zarz?dzaj? należnościami w firmie, także  do managerów, którzy podejmuj? decyzje zwi?zane z ryzykiem handlowym.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby zajmuj?ce stanowiska decyzyjne, jak również operacyjne, pracuj?ce w działach handlowych (zarz?dzaj?cy bież?cymi relacjami z klientami), oceny ryzyka (podejmuj?cy decyzje w zwi?zku z limitami kredytu kupieckiego), finansowych (kontroluj?cym salda należności).

Program seminarium:

1. Prewencja – rola informacji handlowej w budowaniu sprawdzonego portfela klientów. Jak ocenić czy Twój klient jest wiarygodny?
a. informacje własne
b. informacje z wywiadowni handlowej

2. Kontrola -  jak na bież?co monitorować sytuacji kontrahenta?
a. Monitoring kontrahenta
b. Monitoring płatności kontrahenta

3. Reakcja - jak walczyć z opóźnionymi należnościami?
a. Obsługa należności na drodze postępowania polubownego
• analiza należności
• ocena profilu dłużnika i ustalenie osób decyzyjnych
• generowanie wezwań do zapłaty
• negocjowanie warunków płatności
• negocjacje osobiste w siedzibie dłużnika
• zawarcie ugody i przygotowanie harmonogramu spłat
• doradztwo w zakresie celowości i sposobów dalszej windykacji
b. najlepsze praktyki w zarz?dzaniu należnościami eksportowymi
c. podsumowanie – windykacja należności

Partner merytoryczny:

http://www.coface.pl

Prelegenci:

    

Szymon Wiliński
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Informacyjnego Coface Poland. Absolwent Zarz?dzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej oraz Handlu Zagranicznego Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Od 2000 roku zajmuje się rozwojem biznesu informacyjnego. Jako konsultant renomowanej, międzynarodowej spółki specjalizuj?cej się w dostarczaniu informacji handlowych doradzał firmom w wielu branżach. Od 2003 roku swoj? karierę zwi?zał z Coface Poland.

 

Dariusz Darmos
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Windykacyjnego Coface Poland. Absolwent Wydziału Zarz?dzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi. Od sześciu lat zwi?zany z branż? windykacji należności. Przeprowadził wiele sekurytyzacji w sektorze finansowym, pracował dla jednej z większych firm windykacyjnych w Polsce, obecnie od roku zatrudniony w Coface Poland.

Informacje o Coface: Wspomaganie wymiany handlowej pomiędzy firmami z całego świata jest misj? Coface. W ramach czterech podstawowych grup usług, tj. ubezpieczenia należności, informacji gospodarczej i ratingów, zarz?dzania należnościami oraz faktoringu, Coface umożliwia klientom wybór pomiędzy pełnym lub częściowym outsourcingiem zarz?dzania transakcjami handlowymi oraz finansowanie i ochronę ich należności. Dzięki 7 000 pracownikom Grupa Coface jest w stanie zapewnić 120 000 swoich klientów usługi najwyższej jakości w 65 krajach, w których posiada swoje oddziały. Ponad 45 proc. z 500 największych światowych korporacji jest obecnie klientami Coface.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!