Jak wyzwolić energię do działania i wprowadzania zmian, żeby zwiększyć efektywność firmy ? (warsztaty w jęz.francuskim)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
250 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na warsztat, który pozwoli odpowiedzieć na pytania, które stawiają sobie dzisiaj przywódcy organizacji: Jak  uruchomić komunikację od ludzi „na dole” struktury,  którzy wiedzą najwięcej o rynkach i Klientach – żeby zbudować adekwatną strategię biznesową? Jak zaangażować ludzi w najważniejsze tematy dla Twojej firmy? Czy rzeczywiście wiesz, co w Twojej firmie nie działa i blokuje efektywność? Gdzie są źródła energii do zmiany w organizacji?

 

>

Celem warsztatu jest podzielenie się z Państwem naszymi doświadczeniami wynikaj?cymi z zastosowania metody ShareWizMe - technologii IT, która pozwala zadawać pytania otwarte dużej grupie osób, otrzymywać odpowiedzi i prezentować rezultaty w czasie rzeczywistym.   Metoda pozwala:

 • wyzwolić now? energię do działania, identyfikować źródła twórczej energii w firmie
 • wspierać rozwój innowacyjności i generować nowe pomysły w sytuacji presji rynku i konkurencji
 • wykorzystać synergię potencjału dużej grupy i różnorodności
 • budować sprawczość i zaangażowanie w organizacji
 • rozwijać kulturę feedbacku
 • docierać do informacji o rynku poprzez pracowników maj?cych kontakt z Klientami
 • transformować organizację w trudnych sytuacjach rynkowych
 • przeprowadzić przez zmianę
 • wdrożyć now? strategię i ustalić priorytety działania

Program warsztatu:

 • Prezentacja najnowszych trendów w zarz?dzaniu transformacj?, które stanowi? filary naszej metody:   „Wolność i Spółka”, „Employee first, Customer Second”.
 • Interaktywne poznanie rozwi?zania i doświadczenie uczestnictwa w aktywności typu   ShareMeeting.
 • Wymiana doświadczeń z 3 perspektyw:

Właściciel firmy consultingowej ShareWizMe, który stworzył rozwi?zanie;

Dyrektor Zarz?dzaj?cy firmy Sodexo;   który wdrożył rozwi?zanie w firmie;

Coach, który prowadzi projekty z wykorzystaniem tej metody

Warsztat jest skierowany do uczestników francuskojęzycznych:   Dyrektorów Zarz?dzaj?cych, Dyrektorów Działów Sprzedaży i Operacji oraz Dyrektorów HR - którzy s? szczególnie zainteresowani rozwi?zaniem, które wspiera   w transformowaniu organizacji oraz zwiększaniu efektywności.

Prelegenci i trenerzy :

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek : Dyrektor Zarz?dzaj?cy i współtwórca firmy HUMAN TO BUSINESS

Katarzyna jest menedżerem, przedsiębiorc? i Coachem. Pracuje w biznesie od ponad 15 lat. Towarzyszy zarz?dom międzynarodowych organizacji w budowaniu i rozwoju ich kapitału ludzkiego. Potrafi określić i zidentyfikować Kluczowe Kompetencje Sukcesu dla różnych ról biznesowych.

Szczególnie   interesuje j? rozwijanie postaw wspieraj?cych efektywność indywidualn? i zespołow?, podejście systemowe do wprowadzania zmian, rozwój leadershipu i uruchamianie energii do działania.

Wykorzystuje w pracy wiedzę humanistyczn?, ekonomiczn? i psychologiczn?. Ukończyła Zarz?dzanie Gospodark? Europejsk? na SGH w Warszawie i HEC w Paryżu, Podyplomowe Studium Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowych Stosunków Pracy oraz Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest współzałożycielem i dyrektorem zarz?dzaj?cym firmy Human to Business.

Pracuje po polsku, angielsku i francusku.

Antoine Ducos - Współzałożyciel & CEO

Antoine’a można by nazwać „seryjnym przedsiębiorc?”… Od 20 lat zarz?dza wielokulturowymi zespołami i tworzy kolejne struktury w różnych sektorach biznesu. Jako prawdziwy lider zawsze budował swój sukces, wdrażaj?c zasadę tzw. zarz?dzania uczestnicz?cego (Bottom-up).

Dwa lata temu Antoine opracował metodę wspólnych rozwi?zań ShareWizMe służ?c? do wprowadzania narzędzi inteligencji zbiorowej na skalę międzynarodow?. Metoda ta pozwala na większe zaangażowanie dużych grup pracowników bez względu na rodzaj struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Wielojęzyczny proces analizy semantycznej ShareWizMe służy do uzyskania i zgromadzenia odpowiedzi na pytania otwarte, postawione we wszystkich istotnych miejscach w firmie.

Gość specjalny : Yann Gontard

Partnerzy merytoryczni :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!