Jak wynająć lub kupić nieruchomości we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Aktualna sytuacja na francuskim rynku nieruchomości

 

>

1. Wynajem

a. Wynajem na potrzeby działalności gospodarczej : umowa domicyliacji (domiciliation), siedziba w miejscu zamieszkania, umowa najmu handlowego (bail commercial ) : szczególne obowi?zki dotycz?cych dużych lokali i przedsiębiorstw przyjmuj?cych klientów tzw ER, reguły indeksacji czynszu, warunki rozwi?zania umowy, sprzedaż prawa do wynajmu, szczególne obowi?zki dotycz?cych dużych lokali i przedsiębiorstw przyjmuj?cych klientów.

b. Wynajem na potrzeby mieszkalne : umowa najmu, prawa i obowi?zki lokatora

2. Kupno

a. różne formy prawne posiadania nieruchomości   w zależności od przeznaczenia (kupno przez osobę fizyczn? lub przez spółkę)

b. etapy zakupu nieruchomości

c. ważne elementy przed podpisaniem umowy

d. klauzule umowy

e. płatność i regulacje bankowe

f. koszty

g. aspekty podatkowe polsko-francuskie   : opodatkowanie dochodu z wynajmu nieruchomości , sprzedaż nieruchomości

Osoba prowadz?ca :

Ewa Kałuzińska - polskiego pochodzenia, jest francuskim adwokatem i doradc? firm w dziedzinie prawa i podatków. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w obsłudze zarówno wielkich koncernów rozpoczynaj?c karierę w międzynarodowych kancelariach adwokackich (m.in Ernst & Young) jak i małych i średnich firm jako niezależny doradca. Dziś jest partnerem w kancelarii D2K Avocats. Jest również członkiem grupy Lex in IT, która skupia adwokatów z Europy i Azji działaj?cych niezależnie we Francji, która oferuje kompleksow? obsługę prawn?, z uwzględnieniem różnic kulturowych, przedsiębiorstwom   obecnych na rynkch Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!