Jak sprzedawać we Francji - skuteczne rozwiązania


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 PLN + 22 % VAT – firmy stowarzyszone CCIFP
350 PLN + 22 % VAT - Firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce  i  Stowarzyszenie Zawodowe  Przedstawicieli Handlowych zapraszaj? na  konferencję  "Jak sprzedawać we   Francji  - skuteczne rozwi?zania", które odbędzie się 16 listopada 2007.  

TEMAT: Prezentacja różnych możliwości rozwoju działalności na rynku francuskim, z naciskiem na przedstawicielstwo i agenta handlowego.

Biuro ł?czności  nie jest odrębn? osob? prawn?, lecz przedłużeniem, kontynuacj? działalności spółki-matki. Jego założenie odbywa się w krótkim czasie bez poniesienia dużych kosztów. Biuro jest pierwszym etapem, który pozwala zaistnieć na rynku francuskim, nawi?zać kontakty handlowe, uczestniczyć w targach, promować produkty i usługi. Jeśli kontakty okaż? się pozytywne biuro może byc przekształcone w oddział lub filię.*

Agent  handlowy  jest  pełnomocnikiem, który wykonuj?c wolny zawód i nie będ?c zwi?zany z umow? o świadczenie usług może negocjować lub zawierać umowy sprzedaży, kupna, najmu, świadczenia usług w imieniu i na rzecz producenta czy przedsiębiorcy. Przedstawiciel handlowy może być osob? fizyczn? jak też prawn?.*

*) Źródło Informator Gospodarczy, Ambasada RP we Francji i Wydział Ekonomiczno-Handlowy

GRUPA DOCELOWA: Przedsiębiorcy z sektora MŚP chc?cy rozwin?ć działalność  we Francji.

PARTNERZY MEDIALNI

http://www.gazeta-msp.pl

http://www.eksportuj.pl

               http://www.gazeta-msp.pl/

PROGRAM:
09h30-12h00 :
- Możliwości rozwoju działaloności na rynku francuskim                                                                                                                                                            
- Biuro ł?czności
                     Definicja i rola
                      Status prawny i zobowi?zania
                     Jak założyć biuro ł?czności
                     Ulokowanie
- Przedstawiciel handlowy
                      Kim jest przedstawiciel handlowy ? Jaki jest jego status prawny?
                      Zalety współpracy z przedstawicielem handlowym
                      Jaka jest jego funkcja ?
                      Jakie s? możliwości współpracy z przedstawicielem handlowym i jakie s? obowi?zki i   prawa obu stron.
                      Uzgodnienie warunków umowy
                      Umowa
                      Wynagrodzenie przedstawiciela handlowego
                      Materiały wspomagaj?ce sprzedaż
- Case study
12h15-14h00 :
Spotkanie z prelegentami
- warunki utworzenia biura ł?czności
- możliwość pozostawienie swojego kontatku dla przedstawiciela handlowego

spotkanie odbędzie się w jężyku francuskim. CCIFP zapewnia tłumaczenie na język polski.

Warunki płatności i uczestniczenia w  konferencji do pobrania na dole strony.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!