Jak skutecznie przekazać trudną wiadomość?

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Jednym z najmniej przyjemnych zadań w pracy menedżera jest konieczność przekazania trudnej wiadomości współpracownikom, klientom czy komukolwiek innemu. Niekiedy może być to informacja wręcz zła, jak np. słaba ocena wyników, negatywny feedback, niedotrzymanie terminu, przekroczenie budżetu czy chybiona inwestycja. Czasem do przekazania jest informacja nie tyle zła, ile rodz?ca komplikacje np. duża reorganizacja działu, przyjazne przejęcie firmy, oddelegowanie menedżera do zadań o wyższym poziomie odpowiedzialności, ale do nieatrakcyjnej lokalizacji.

Większość na myśl o byciu takim posłańcem czuje się skazanymi na wybór pomiędzy bezpośrednim, choć brutalnym wyłożeniem sprawy a chodzeniem na palcach wokół rozmówcy w obawie o jego reakcję. Oba sposoby nios? ze sob? ryzyko dla relacji.

Warsztat dotyczy przekazywania złych lub trudnych wiadomości w sposób, który da największ? szansę na utrzymanie relacji, a w przyszłości nawet jej rozwoju.

Zajęcia s? wprowadzeniem do znacznie szerszego podejścia do kontaktów z innymi, który pozwala na uzyskanie konkretnych rezultatów szybciej niż do tej pory, jednocześnie wzmacniaj?c relacje. Podejścia tego uczymy podczas naszych szkoleń.

Dla kogo?
Kadra zarz?dzaj?ca, menedżerowie wyższego i średniego szczebla

Osoba prowadz?ca:

Anna Romaniecka-Mankiewicz – Dyrektor Zarz?dzaj?cy w Interactifs Polska. Zawodowo zwi?zan? z branż? handlow? od 20 lat, gdzie przez dekadę piastowała   stanowiska zarz?dcze. Pracowała m.in. dla IKEA i Leroy Merlin. Od 5 lat wykorzystuje swoje doświadczenia zawodowe jako trener francuskiej firmy szkoleniowej Interactifs. Od 3 lat prowadzi polski oddział tej firmy.   Z wykształcenia politolog i specjalista PR.

Partner merytoryczny:

www.interactifs.pl

www.interactifs.com

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!