Jak skutecznie komunikować się przez telefon w języku francuskim?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski, angielski

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych w języku francuskim w kontekście zawodowym.

 

>

Celem szkolenia jest:

 • poprawa jakości komunikacji telefonicznej w jęz. francuskim
 • usunięcie blokady językowej, pojawiaj?cej się w czasie rozmów telefonicznych przeprowadzanych w jęz. obcym
 • zwiększenie płynności wypowiedzi
 • opanowanie niezbędnych zwrotów telefonicznych
 • wyeliminowanie złych praktyk językowych
 • nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach nieprzewidywalnych i trudnych
 • kształtowanie wizerunku firmy, poprzez jakość rozmów telefonicznych

W programie:

 1. Diagnoza problemów uczestników w kontekście prowadzenia rozmów tel. w jęz. francuskim
 2. Prezentacja i opanowanie niezbędnych zwrotów używanych na poszczególnych etapach rozmowy telefonicznej
 3. Zwroty, których bezwzględnie należy unikać
 4. Praca nad efektownym stylem rozmowy telefonicznej: ton głosu, dykcja, intonacja
 5. Technika aktywnego słuchania w rozmowie telefonicznej
 6. Zadawanie pytań, argumentowanie, posługiwanie się językiem pozytywów i korzyści
 7. Sporz?dzanie notatek z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej
 8. Ustne raportowanie przełożonemu przebiegu przeprowadzonej rozmowy
 9. Różna tematyka przeprowadzanych rozmów telefonicznych

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B1

  Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.Lektor >>>Warunki uczestnictwa i płatności >>>Inne kursy i szkolenia językowe >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!