Jak rozwijać sieć sprzedaży w okresie niepewności rynkowej?


CCIFP

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

STACI POLSKA ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dyskusji i śniadaniu biznesowym

W ostatnim okresie firmy sektora bankowo-ubezpieczeniowego staj? przed tym samym wyzwaniem: W jaki sposób coraz skuteczniej docierać do klientów, otwierać nowe punkty sprzedaży, utrzymuj?c jednocześnie optymaln? równowagę finansow?. Zadanie tym trudniejsze, że prognozy makroekonomiczne nie daj? stabilnej wizji.

Rozwi?zania, które przedstawiamy wynikaj? z dokładnej analizy istniej?cej organizacji sieci. Przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi monitorowania towarów i kosztów,
proponujemy nowy system, który pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów.

Program:

9.00 – 9.15       Powitanie gości

9.15 – 9.30       Wprowadzenie, Jean-François Faucher, dyrektor generalny STACI POLSKA

9.30 – 10.00   Jak d?żyć do zmniejszenia kosztów jednostkowych zamówienia, przedstawiciel fi rmy       doradczejAMPLIO Management Consulting & Procurement Solutions

10.00 – 10.30Jak optymalnie zarz?dzać dostawami do sieci sprzedaży. Analiza, organizacja, monitorowanie dostaw i kosztów, przedstawiciel STACI POLSKA

10.30 – 10.45Doświadczenia i rozwi?zania z innych rynków europejskich, Christophe Assemat,  przedstawiciel STACI EUROPE

10.45 – 11.00Pytania/odpowiedzi. Rozwi?zania szyte na miarę.

Więcej informacji: Aneta Bassa, +48 507 121 269 ccifp(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!