Jak przygotować firmę na utratę zdolności do działania? Procedury i komunikacja antykryzysowa.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty z zarządzania ciągłością działania oraz komunikacji w kryzysie. Dlaczego firmy dopada kryzys i co zrobić, by do tego nie doszło.

 

>

Podczas warsztatu uczestnicy będ? mieli okazję zapoznania się z zarz?dzaniem ci?głości? działania, czyli modnym i ważnym tematem Business Continuity Management. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części.

W pierwszej zostan? zaprezentowane przypadki firm, które dotknęła sytuacja kryzysowa i utraciły zdolność do realizacji swoich podstawowych procesów. Uczestnicy będ? mieli okazję do zastanowienia się jakie skutki mogłoby to mieć dla ich firmy i jakie możliwe s? rozwi?zania.

W drugiej części akcent zostanie położony na niezwykle ważny obszar zapewnienia odpowiedniej komunikacji, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo wyst?pienia kryzysu, odpowiedniego komunikowania się podczas jego trwania oraz zaraz po nim. Uczestnicy dowiedz? się z jakich technik i narzędzi można skorzystać w komunikacji (anty) kryzysowej oraz zapoznaj? się z przykładami dobrze i źle zarz?dzanej komunikacji.  

Program :

Część I: Procedury

1. Zarz?dzanie ci?głości? działania - czy to w ogóle ma sens?

2. Analiza przypadków, czyli co kiedyś już się wydarzyło i może się powtórzyć.

3. Zatrzymanie procesów i ich skutki finansowe i pozafinansowe, czyli co się stanie jak dotknie to moj? firmę?

Część II: Komunikacja

1. Wizerunek, zaufanie i reputacja budowane przez PR.

2. Kryzys i jego formy.

3. Social media – wróg czy przyjaciel podczas kryzysu.

4. Budowanie strategii antykryzysowej.

5. Działania podczas sytuacji kryzysowej. – Koniec kryzysu i co dalej?

Spotkanie przeznaczone jest dla : kadry zarz?dzaj?cej odpowiedzialnej za utrzymanie ci?głości działania procesów (Dyrektorów Operacyjnych, Menedżerów Utrzymania Ruchu, Specjalistów od Zarz?dzania Procesami), komunikację z szeroko pojętym otoczeniem (managerów i specjalistów ds. PR i komunikacji).

Osoby prowadz?ce :

Damian Grabiński - Account Director w FIRST Public Relations. Szef zespołów obsługuj?cych klientów z branży transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i finansowej. Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej. Opracował m.in. procedury komunikacji kryzysowej dla PKP Intercity przed Euro 2012. Prowadził szkolenia z zakresu komunikacji kryzysowej dla m.in. Lafarge czy Rz?dowego Centrum Bezpieczeństwa. Doświadczony w zarz?dzaniu projektami oraz wieloosobowym zespołem m.in. dla klientów takich jak: Xiaomi Global czy China National Electric Engineering Co. Hobbistycznie zajmuje się opowiadaniem o Warszawie. Miłośnik nowych technologii i kultury masowej.

Tomasz Kosior - Project Manager w Walbrook. Absolwent zarz?dzania UMK w Toruniu, przedsiębiorca, menedżer, trener biznesu. Od pocz?tku kariery zawodowej zwi?zany z branż? usług doradczych. W 2001 r. współtworzył i kierował firm? konsultingow? Intellact Consulting Sp. z o.o.. Przez 9 lat pełnił funkcję Doradcy Zarz?du ds. Rozwoju w jednej z największych firm brokerskich w Polsce. Od 2005 roku posiada licencję brokera ubezpieczeniowego. Od 2003 roku zaangażowany w tworzenie i rozwój sieci aniołów biznesu PolBAN, która jako pierwsza w Polsce popularyzowała idee inwestycji typu business angels na wczesnym etapie rozwoju. Prowadził start-up w branży BPO usług dla klientów sektora telekomunikacyjnego. Audytor zgodności z normami ISO 9001, 27001 a ostatnio 22301 – zarz?dzania ci?głości? działania. Specjalista w kreowaniu oraz przebudowie procesów w firmach, szczególnie w obszarze Business Continuity

Partnerzy merytoryczni :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!