Jak pracować z trudnymi Klientami?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zajęcia z cyklu "KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE DLA INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW".  Kurs przeznaczony jest dla inżynierów i techników, zawodowo zajmujących się sprzedażą usług/produktów skomplikowanych technologicznie. Program inspirowany jest francuskim systemem edukacji, który od lat, na różnych poziomach, uczy zawodu „technik, inżynier – handlowiec” (technico-commercial).

 

>

Emocje to wyj?tkowe źródło wiedzy o Kliencie i o świecie jego wartości (też pozafinansowych). Konsltanci w zawodach technicznych potrzebuj? wiedzieć, jak osi?gać porozumienie z Klientem, w sytuacji, w której oni sami maj? ograniczony wpływ na rozwi?zanie (opóźniona dostawa, błędna realizacja w magazynie itp.).

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom sposoby na znajdowanie porozumienia pomimo różnic w pogl?dach. Po szkoleniu będ? chętniej słuchać Klientów i naucz? się proponować pozafinansowe, satysfakcjonuj?ce gratyfikacje i rozwi?zania.

  • Rzeczywistość sprzedaj?cego i rzeczywistość kupuj?cego
  • Blokady komunikacji
  • Profilaktyka stresu i radzenie sobie ze stresem
  • Zarz?dzanie nietypow? sytuacj?

Program kursu :

Termin

Temat

22.02.2013

Jak oszczędzać czas w sprzedaży specjalistycznej i pozyskiwać projekty z potencjałem?

8.03.2013

Jak przeprowadzić spotkanie sprzedażowe? Praktyczny warsztat i check lista

22.03.2012

Jak zadawać pytania w trakcie spotkania sprzedażowego? Praktyczny warsztat

05.04.2013

Jak stworzyć ofertę wyróżniaj?c? się wobec konkurencji? Praktyczny warsztat angażowania Klienta w proces budowania oferty i przygotowywania specyfikacji produktu?

26.04.2013

Jak pracować z trudnymi Klientami?

17.05.2013

Jak prezentować produkt specjalistyczny, by odnieść sukces w sprzedaży? Praktyczny warsztat i sesja z kamer?

7.06.2013

Negocjacje z kupcami

21.06.2013

Jak tworzyć sieci powi?zań i rekomendacji w środowisku technicznym?

13 września 2013

Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.1,

27 września 2013

Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.2

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!