Jak pozostać sobą w biznesie?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty dobrych relacji zawodowych opartych na wyrazistości własnego ja.

 

>

Czy biznes to coś oddzielnego od życia - od tego kim i jacy jesteśmy? Czy istnieje jeden styl ubierania się, zachowania i komunikacji w biznesie..?

Jak pracować, żeby pozostać SOBĄ? Jak wspierać w tym pracowników? Jakie s? z tego korzyści?

Osobowość pracowników wzbogaca firmę, różnorodność ożywia pracę w grupie, pozwala na pozyskanie różnych grup klientów. O korzyściach i trudnościach płyn?cych z indywidualizmu pracowników oraz z zarz?dzania różnorodności? w firmie porozmawiamy na warsztatach.

Obszar tematyczny warsztatów:

1. Zarz?dzanie różnorodności?

– wyrażanie siebie w obszarze pracy zawodowej, w grupie

- kiedy możemy się realizować?

- rola pracownika, a rola pracodawcy – kto czego oczekuje?

- dobre osadzenie zasobów pracownika w firmie

- poszanowanie różnorodności i korzyści z niej płyn?ce

2. Mój świat, moja przestrzeń

- definiowanie granic i wartości

- transparentność i wyrazistość w relacjach biznesowych

3. Wyrażanie siebie

- jak pozostać człowiekiem, którego lubię?

- jak patrzę na siebie – oczami innych czy swoimi? Jak znajdować równowagę perspektyw.

- ile / co mam do zaoferowania jako ja

- ja i moja indywidualność jako wartość dodana w firmie

4. Sytuacje konfliktowe

- konflikt wewnętrzny: świadomość sytuacji i konfrontacja kontra wyobrażenie

- rodzaje konfrontacji

- niwelowanie konfliktu ja-otoczenie

5. Reprezentowanie firmy – moje relacje z klientami

- dress code

- różne style komunikacji

- wizerunek firmy

Program:

  1. Co to znaczy „być sob?” i jak ma się to do pracy biznesowej?
  2. Jak wyrażać siebie i stawiać granice? – elementy asertywności
  3. Różne osobowości – różne style biznesowe
  4. Specyfika miejsca pracy a moja indywidualność – jak to godzić? Co mogę wnieść do firmy? Co na tym zyskuje pracownik i pracodawca?
  5. Czym jest Konflikt (wewnętrzny i zewnętrzny) – co oznacza i czym skutkuje?
  6. Czy wiem kim jestem i jakie mam potrzeby?
  7. Kim jest mój pracodawca / pracownik i jakie ma potrzeby?
  8. Jak reprezentuj? swoj? firmę?
  9. Spójność wewnętrzna czynnikiem bycia przekonuj?cym/-? w biznesie.

Osoba prowadz?ca :

Dorota Szymonik – filozofka, trenerka, coach, specjalistka w zakresie komunikacji i wizerunku. Założycielka i Członkini Zarz?du Fundacji LUSTRA. Ukończyła Wydział Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Wokaln? im. J. Wasowskiego w Warszawie. Jednoczesna działalność artystyczna (muzyka, teatr) oraz edukacyjna filozoficzno-etyczna pozwoliły jej wykształcić własny styl pracy nad wyst?pieniem publicznym oparty zarówno na klasycznych i współczesnych zasadach retoryki i komunikacji jak i na zjawisku performansu. Wierzy, że każdy człowiek, zdobywszy odpowiednie narzędzia może być przekonuj?cym mówc?. Więcej informacji na stronie www.dorotaszymonik.pl

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!