Jak odczytywać sygnały - 7 elementów mowy ciała


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

7 KROKÓW DO SUKCESU: JAK SKUTECZNIE BYĆ SKUTECZNYM - Spotkanie inspirujące

 

>

Program :

Część I (około 50 minut)

 • Co widać i co z tego może wynikać? Mowa ciała:  maski, pozy, miny
 • Znaczenie mowy ciała w procesie komunikacji
 • Kreowanie poż?danego wizerunku
 • Psychologia a mowa ciała
 • Gesty i mimika jako wyraz postaw i odczuć - jak skutecznie z nich korzystać
 • Komunikacja niewerbalna a pierwsze wrażenie
 • Tworzenie i utrzymanie efektu pierwszego wrażenia
 • Rola wygl?du w komunikacji niewerbalnej
 • Pozytywne przykuwanie uwagi w kontaktach biznesowych
 • Kontakt wzrokowy i jego znaczenie
 • Jak czytać mowę ciała? - czyli znaczenie gestów i postaw
 • Identyfikacja prawdy i kłamstwa
 • Jak stać, jak chodzić i jak gestykulować?
 • Uściski dłoni - kiedy jaki i co zrobić, gdy ktoś nim manipuluje
 • Techniki zwiększaj?ce skuteczność przekazu
 • Wybór miejsca w zależności od rodzaju spotkania biznesowego
 • Wysyłanie sygnałów u kobiet i mężczyzn

Metoda: wykład z elementami ćwiczeń

Część II (około 50 minut)

 • Techniki pracy z głosem (artykulacja, brzmienie, sposoby oddychania a brzmienie głosu, akcentowanie, intonacja)
 • Cechy dobrego mówcy
 • Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomoc? słów
 • Co decyduje o tym, że komunikat jest zrozumiały dla odbiorcy?
 • Efektywne wykorzystywanie kanałów komunikacji
 • Jak usprawnić swój aparat mowy

Metoda:ćwiczenia, w których bior? udział wszyscy uczestnicy oraz wybrane osoby

Spotkanie ma na celu przypomnienie w zabawny sposób, jaki wpływ na komunikację i wzajemne relacje między ludźmi ma mowa ciała.

Trener :

Mirosław Oczkoś - Trener, aktor, reżyser, specjalista ds.wizerunku

Trener prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne oraz konsultacje
z zakresu prezentacji, autoprezentacji, wyst?pień publicznych, kontaktów z mediami. Przeprowadza diagnozę predyspozycji indywidualnych. Rozwija umiejętności świadomego i profesjonalnego w mediach. Współorganizuje i prowadzi projekty typu development center, jak również szkolenia niestandardowe, wykorzystuj?ce działania teatralne i filmowe. Uczy stosowania technik aktorskich, pracy głosem (dykcja) w kontaktach. Jego programy zawieraj? kompleksowe rozwi?zania i przygotowuj? uczestników, nawet do najtrudniejszy prezentacji i wyst?pień publicznych. Prezentuje nowoczesny i niepowtarzalny styl prowadzenia szkoleń. Ma już tysi?ce zadowolonych uczestników.

 • Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów, polityków, biznesmenów, psychologów. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny, specjalista Public Relations w zakresie pracy z głosem i autoprezentacji.
 • Wykładowca w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej
  w Warszawie, Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracownik Centrum Informacji Europejskiej przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie.
 • Współtworzył programy i doradzał (z pozytywnym skutkiem) kandydatom
  w kampaniach do Sejmu RP i na Prezydentów miast.
 • Był moderatorem w kilku konfliktach społecznych w dużych firmach produkcyjnych.
 • Był dyrektorem zarz?dzaj?cym jednej z warszawskich agencji reklamowych.
  Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny.
 • Współpracował z wieloma stacjami radiowymi m.in. Radio Manhattan Łódź, program
  3 Polskiego Radia, Radio Kolor Warszawa, Radio Plus Warszawa.
 • Autor ksi?żek: „Abecadło mówienia”, „Sztuka poprawnej wymowy, czyli
  o bełkotaniu i faflunieniu” oraz „Paszczodźwięki – mały poradnik dla wielkich mówców”.
 • Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Studia Podyplomowe Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Klienci: Bank PKO BP, BANK POCZTOWY S.A., BOMBARDIER S.A., Gaspol,   Ernst & Young Polska , MIEDŹ, PKN ORLEN, KGHM POLSKA, POWSZECHNY DOM KREDYTOWY, BZ WBK, BPH TFI, HYDROBUDOWA Włocławek, LUKOIL,   PEKAO S.A. (Pion Bankowości Korporacyjnej Deutsche Bank PBC, X-Trade Brokers S.A., MINISTERSTWO FINANSÓW, Ministerstwo Skarbu Państwa, NETIA S.A., Zwi?zek Banków Polskich, PTU SA.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!