Jak efektywnie współpracować z Centralą we Francji?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty strategiczne

 

>

Jak mówić aby przełożeni z centrali nas słuchali? Jak zwiększyć osobisty wpływ na dostosowanie polityki globalnej do wymogów rynku polskiego?

W jaki sposób skutecznie komunikować się   „w górę” w międzynarodowych strukturach i budować partnersk? relację?

Korzyści dla Uczestników

Praktyczne umiejętności nabyte w trakcie warsztatów pozwol? Uczestnikom:

  • Łatwiej podejmować trudne tematy z central?
  • Budować relację opart? na partnerstwie
  • Skuteczniej wpływać i rozwijać sprawczość w strukturach międzynarodowych i macierzowych

Przebieg warsztatu

1. Zarz?dzanie w górę

  • Kim chcę być w relacji zawodowej?
  • Kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu relacji z przełożonymi w środowisku międzynarodowym
  • Świadome budowanie procesu

2. Sprzedaż idei

  • Zmiana perspektywy jako element gwarantuj?cy skuteczność argumentacji taktyk wpływu na organizację
  • Świadome stosowanie „języka korzyści” w biznesie

  3. Standard i kontrakt w komunikacji

  • Budowanie osobistej skuteczności i partnerskiej roli w relacjach biznesowych

Warsztat jest skierowany do menedżerów, dyrektorów różnych funkcji w złożonych organizacjach międzynarodowych.

Warsztat poprowadz? Katarzyna Grzybowska-Tomaszek i Arkadiusz Dawid z firmy Human to Business.

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Katarzyna jest Dyrektorem Zarz?dzaj?cym i założycielem firmy Human to Business, która zajmuje się optymalizacj? efektywności indywidualnej i zespołowej. Pracuje w biznesie od ponad 15 lat. Szczególnie interesuje się podejściem systemowym do wprowadzania zmian, wspiera kadrę zarz?dzaj?c? w rozwoju umiejętności „zarz?dzania sob?” i budowania osobistej skuteczności. Zrealizowała kilkaset projektów typu Executive Search oraz szereg bilansów kompetencji menedżerów wyższego szczebla.

Arkadiusz Dawid

Business Partner, Coach. Arkadiusz posiada doświadczenie biznesowe i kontrolingowe w spółkach polskich oraz w pracy w strukturach holdingu i w organizacjach wielonarodowych (Skandynawia, Rosja, kraje nadbałtyckie, Chorwacja i Bułgaria). Były członek zarz?dów i rad nadzorczych.   Ł?czy spojrzenia z punktu widzenia centrali oraz lokalnego biznesu.


Partner merytoryczny :


www.h2b.com.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!