Jak chronić działalność reklamową przedsiębiorców w Polsce?

Cena :
Bezpłatnie dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)  
oraz Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce (SAR)
zapraszaj? na spotkanie
Klubu Dyrektorów Marketingu
"Jak chronić działalność reklamow? przedsiębiorców w Polsce?"

czwartek 25 stycznia 2007 godz. 16.30
w siedzibie CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa.

To, że reklama jest dźwigni? handlu jest prawd? niezaprzeczaln?. Tworzenie skutecznej kampanii reklamowej jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Natomiast to, co często przes?dza o jej sukcesie to pomysł, idea,koncepcja… Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali jest ona wynikiem pracy kreatywnej zespołu czy indywidualnej osoby. W czasach kiedy coraz trudniej zaskoczyć konsumenta, przykuć choć na chwilę jego uwagę, podkreślić unikatowość naszego produkty, to właśnie pomysł stanowi często największ? wartość przedsięwzięcia marketingowego. W zwi?zku z tym dobrze wiedzieć kto i kiedy nabywa do niego prawa. A slogan reklamowy ? Można go chronić ? Na jakiej podstawie ? Te same w?tpliwości zwi?zane s? również z wykorzystaniem materiałów reklamowych.

Podczas spotkania prawnicy z  kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, współpracuj?cy stale ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych porusz? problemy zwi?zane z prawnym bytem wizerunku firmy, znaków towarowych, pomysłów marketingowych.   Powiedz? czy możemy i jak możemy chronić się przed nieuczciwości? agencji i konkurenta. Na zakończenia spotkania prelegenci porusz? również zagadnienia dotycz?ce reklamy: nieuczciwej, porównawczej i naśladowniczej.

Program  spotkania:
  
1.      Wprowadzenie (reklama dźwigni? handlu)
2. Nabywanie praw do materiałów reklamowych (nabywanie praw autorskich, praw zależnych, praw do wizerunku)
3. Ochrona własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP (rejestracja znaków towarowych, slogany reklamowe jako znaki towarowe)
4.      Ochrona pomysłów marketingowych  (klauzula poufności)
5.      Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (nieuczciwa reklama, reklama porównawcza, naśladownictwo).

Spotkanie przeznaczone jest dla Dyrektorów Marketingu i osób z działów marketingu firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Prosimy o potwierdzanie obecności: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl  .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!