IV Międzynarodowe Targi Pracy w Warszawie

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Tradycyjnie, jak co roku, CCIFP uczestniczy w Miedzynarodowych Targach Pracy organizowanych przez Urz?d Pracy m. st. Warszawy.

  

Targi s? bardzo dobr? okazj? do zaprezentowania Państwa firmy wśród potencjalnych przyszłych pracowników, do budowy wizerunku firmy oraz stanowi? doskonał? możliwość uzupełnienia niedoborów w zasobach ludzkich.

  

Wszystkie firmy, które nie wystawiaj? się na Targach, ale które maj? potrzeby rekrutacyjne zapraszamy do przekazania nam Państwa ofert pracy.
  
Z przyjemności? będziemy bezpłatnie reprezentować Państwa firmę podczas Targów Pracy.

W tym celu proszę o informację do dnia 16 października 2007 na adres joanna.jaroch(@)ccifp.pl

  

Proponowane formy uczestnictwa:

  

1. Umieszczenie ogłoszenia w wersji elektronicznej na stronie www.ccifp.pl / Giełda Pracy

  

2. Wystawienie ofert pracy na stoisku targowym (Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Polsce)

podczas targów (uprzejmie proszę o dostarczenie wydrukowanych ogłoszeń - ok. 200 szt do CCIFP, najpóźniej do 22.10.2007)

  

Dodatkowe informacje na temat Targów dostępne s? na stronie internetowej Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!