Interim Manager - Manager do zadań specjalnych


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Warsztat zainteresuje osoby podejmuj?ce strategiczne decyzje w firmie a także osoby rekrutuj?ce managerów dużych projektów. Przedstawimy mocne strony i ograniczenia usługi znanej jako Interim Management a także podzielimy się doświadczeniami zdobytymi w zakresie usługi Direct Search.

Program spotkania:

  1. Czym jest Interim Management? Czym różni się od usług doradczych, pracy tymczasowej i zarz?dzania projektami?
  2. Jak wybrać idealnego managera? Profil osobowy, dopasowanie do projektu i kultury organizacji, doświadczenie.
  3. Projekty, któr? mog? być prowadzone w oparciu o Interim Management. Case study.
  4. Nadzór nad działaniem Interim Managera i pomiar jego efektywności.
  5. Najczęściej popełniane błędy i recepty na ich uniknięcie.

Osoba prowadz?ca :

Kamil Kobus

Kamil ma 20 lat doświadczeń zawodowych – głównie w firmach z branży doradczej i finansowej. Pracował jako sprzedawca, doradca i trener, pełnił również funkcje szefa sprzedaży oraz dyrektora biura obsługi klientów. Wdrażaniem usługi Interim Management na polskim rynku zajmował się już w 2001 roku pracuj?c dla firmy Ernst & Young Executive Search & Selection. Obecnie Associate Partner i Executive Coach w AIMS International Poland. Dysponuje bogat? wiedz? praktyczn?, któr? potrafi podzielić się z odbiorcami w bardzo przystępny i interesuj?cy sposób.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!