Intensywny tygodniowy kurs języka francuskiego biznesowego


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
1 200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 450 PLN pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywny, 5-dniowy kurs przygotowany pod kątem osób, które nie mają możliwości uczestniczyć w kursie rocznym.

 

>

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z języka francuskiego.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub/i C1.  

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy zwi?zane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francj? a Polsk?.

W programie, m.in.:

  • praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie
  • redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)
  • interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy
  • przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji
  • sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych
  • podstawowe przygotowanie pod k?tem egzaminu DFP d'Affaires

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!